Строителство
Търговия
Публична покана № ESF-6/30.04.2014г.
“Избор на изпълнител за доставка на
работно облекло и лични предпазни средства”

Документи: Тук Публична покана № ESF-5/30.04.2014г.
“Избор на изпълнител за извършване на Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност в “Ай Ви Сейлингс” ООД” Документи: Тук