ЗА НАС

“Ай Ви Сейлингс” ООД е основана през 2000 г. като изпълнител на довършителни работи в строителството и търговец на строителни материали. През 2007 г. дружеството инвестира в създаването на цех за окачени фасади, облицовки, ПВЦ и алуминиева дограма. През  2008 г придобива дял от фирма “Т.Р.Д” ООД, чрез която изгражда силно и слаботокови ел.инсталации, компютърни мрежи и видеонаблюдение.
В края на 2017г "Ай Ви Сейлингс" отделя инвестиционната си дейност в новосъздаденото дружество "Ай Ви Инвест" ООД. По същото време открива и свой офис в гр.София.
През 2018г фирмата се преструктурира отново като отделя търговската си дейност в новообразуваното дружество - "Идеа Макс" ООД. 
 
Понастоящем основните дейности на АЙ ВИ СЕЙЛИНГС са в две направления:
 
   1. Строителство по възлагане:
   - Проектиране, производство и монтаж на окачени и вентилируеми фасади от композитни и  други материали, алуминиева и PVC дограма;
   - Проектиране, доставка и монтаж на системи за сухо строителство, окачени тавани, инсталационни подове, преградни стени и облицовки;
   - Вътрешни и външни хидро и топлоизолации, мазилки и облицовки;
   - Доставка и монтаж на подови и стенни настилки и облицовки – керамика и ламинат;
   - Проектиране, доставка и монтаж на всички видове кабелни системи в строителството: структурни кабелни кистеми, силнотокови и слаботокови електро-инсталации, системи за пожароизвестяване и видеонаблюдение, GPS системи;
   - Доставка и монтаж на ВиК инсталации;
   - Пълно оборудване на санитарни, обслужващи и специализирани помещения.

2. Инвестиционно строителство:
   - финансиране, управление и изпълнение на всички етапи от реализацията на собствени проекти.

За последните три години фирмата има реализиран годишен оборот близо 50 000 000 лева.
При по-мащабни или краткосрочни обекти на разположение е квалифициран персонал до 250 човека. 

 "Ай Ви Сейлингс" е член на Камарата на строителите в Република България от 2008г като изпълнител на строежи от I група (високо строителство), както и на паметници на културата от местно и национално значение.

От 2007г до днес фирмата непрекъснато работи в съотвествие с международните стандарти за качество :
ISO 9001 – Система за управление на качеството,
ISO 14001 – Система за управление опазването на околната среда,
ISO 45001 – Система за управление на здравословни и безопасни условия на труд.

С гордост можем да се похвалим с множество награди за принос в сферата на строителството и обществения живот.

 

21

Години строим за Вас

501

Завършени обекта

179

Доволни партньори

19

Спечелени награди