Бъдещи проекти

Наши инвестиционни проекти, които са одобрени и планирани за реализация, но все още не са стартирали строителни дейности:

МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА „GALATA VIEW“ в кв.Галата-Фара, гр.Варна

Сградата е на етап проектиране. Очакваме разрешение за строеж 09.2023г и въвеждане в...
Виж повече

21

Години строим за Вас

501

Завършени обекта

179

Доволни партньори

19

Спечелени награди