Завод за възстановяване на полимери - м-ст СПЗ Елин Пелин

Възложител: „Бългериън Билдинг кампъни” АД
Срок на договора: 03.2018 – 06.2019

Проектът включва изграждане на нов завод за възстановяване на синтетични органични полимери (пластмасови продуктите), разположен на площ от 34 935 кв. м на главния път Елин Пелин - Гара Елин Пелин. Предвидени са преработвателни сектори предназначени за възстановяване на излезли от употреба пластмаси и пластмасови отпадъци с годишен обем от 35 000 тона в нови 22 000 тона регранулат. Проектирани са складови сгради с административна част в едноетажен обем. Те имат застроена площ от 17 737 кв. м.

Дейности, възложени на нас:
- Изработка, доставка и монтаж на метална конструкция;
- Доставка и монтаж на кофраж, армировка, полагане на бетон
 

20

Години строим за Вас

473

Завършени обекта

162

Доволни партньори

15

Спечелени награди