Инженеринг за обновяване за енергийна ефективност на сгради в гр. Долни чифлик

Възложител: Община Долни Чифлик
Срок на изпълнение: 08.2016 – 12.2016г
 

Видове изпълнени СМР:

- Изготвяне на работен проект и извършване на авторски надзор;
- Демонтажни работи по покрив, козерки и вътрешно стълбище;
- Демонтажни и ремонтни работи по фасада;
- Доставка и монтаж на топлоизолация по покрив;
- Доставка и монтаж на газопламъчна хидроизолация по покрив;
- Топлоизолация на фасада;
- Минерална мазилка по фасада;
- Доставка и монтаж на дограма -  5-камерна система "Viva Plast";
- Доставка и монтаж на топлоизолация по таван сутерен;
- Доставка и монтаж на осветителни тела;
- Подмяна ВиК инсталация;
- Ремонт и боядисване вътрешно стълбище.
 

20

Години строим за Вас

473

Завършени обекта

162

Доволни партньори

15

Спечелени награди