Преустройство и изграждане на ресторант „Хепи” в Бизнес център - Студентски град, София

Възложител: „Ейч Би Джи Фонд за инвестиционни имоти” АДСИЦ
Срок за изпълнение: от 10.2018г – 04.2019

Възложени СМР:

- Груб строеж, метална конструкция;
- Доставка и монтаж на системи сухо строителство;
- Ел-инсталации;
- ВиК;
- ОВК.

20

Години строим за Вас

473

Завършени обекта

162

Доволни партньори

15

Спечелени награди