производствена база на „Хепи Лейди” ЕООД в с.Яребична, общ. Аксаково

ТЕКУЩ ОБЕКТ

Срок за изпълнение - 06.2018-09.2019

Във връзка с разширяване на инвестиционните намерения възложителя предвижда изграждането на нова сграда за съхранение на храни. Проектът предвижда хладилна зала и темперирано преддверие, развити в централната част на имота, където се осъществява товаро-разтоварната дейност. Транспортната връзка се осъществява от изток през две индустриални врати. Захранването с готова продукция се осъществява през топлата връзка свързваща съществуващата и новотроектираната сгради. Конструкцията на сградата е метална, обвита с топлоизолационни панели, съгласно проект за ЕЕф, покривът е метална конструкция с покритие от термопанели. Избрана е инсталация, състояща се от компресорно-кондензаторен агрегат с полухерметичен бутален компресор и въздушно охлаждан кондензатор, въздухоохладител и необходимата хладилна автоматика.

Възложени дейности:
- Груб строеж,Геодезия,
- Термопанели-стени и тавани,
- метална конструкция,
- шлайфан фибробетон,
- индустриални, секционни врати
- ВиК инсталации
- Ел инсталации
- Пожарна безопасност,
- ОВК инсталция,
- озеленяване и вертикална планировка

20

Години строим за Вас

473

Завършени обекта

162

Доволни партньори

15

Спечелени награди