Производствена и административна сгради "Фикосота", гр.Шумен

Възложител : "Фикосота", гр.Шумен
Период на изпълнение : 07.2014г. - 08.2014г.

Видове изпълнени работи:
- доставка и монтаж на окачена  фасада - WICONA  WICTEC 50 VARIO SG  Австрия с силиконова фуга по вертикал и хоризонтал;
- изработка и монтаж на "Etalbond"

 

19

Години строим за Вас

456

Завършени обекта

156

Доволни партньори

15

Спечелени награди