Ремонт на съществуваща административна сграда, гр.Варна

Възложител: „Булпорт логистика” АД
Срок на договора: 09.2017г – 05.2019

Възложени  СМР:

- фасадни:  дограма, топлоизолации и мазилки;
-  замазки, боядисване, настилки гранитогрес, облицовки и други довършителни работи;
- доставка и монтаж на топлоизолационни тавани;
- доставка и монтаж на санитарно оборудване;
- ВиК, дъждовна канализация;
- Ел-инсталации, заземителна и мълниезащитна инсталации.

   

20

Години строим за Вас

473

Завършени обекта

162

Доволни партньори

15

Спечелени награди