Хотел "Съни Касъл", с.Кранево

Възложител: "Изворът" ООД
Срок на изпълнение: 2015г

Видове изпълнени СМР:

20

Години строим за Вас

473

Завършени обекта

162

Доволни партньори

15

Спечелени награди