Условията за ползване и Политика за защита на личните данни

 

1.ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА 

Ай Ви Сейлингс ООД

 

1.1. Личните данни, които се събират от нас при изпращане на запитване от клиента до https://ivceilings.bg са:

- име и фамилия, 

- имейл адрес, 

- телефонен номер и/или други,

- IP адрес от който се извършва конкретната операция, с цел оторизиране разкриване на идентичността на потребители в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури, анализ на трафика към сайтовете и предпазване от злонамерени атаки;

 

1.2. С цел нормалното обезпечаване на процеса на комуникация, предлагане и продажба на услуги, на Клиентът се предоставя възможност да изяви своето изрично съгласие, че като предоставя по горе описаните свои лични или други данни на АЙ ВИ СЕЙЛИНГС ООД той се съгласява, че те могат да бъдат използвани от последния за следните цели:

а) изпращане на желаната информация по имейл и/или телефон, в случай, че е предоставил такова изрично съгласие;

б) за връзка с клиента във връзка с изпълнение на конкретна поръчка или процесите по изпълнението и. 

 

1.3 Причини и цели за събиране и обработка на личните данни.

С цел за съхранение на минимално количество от лични данни за Клиента, ние сме възприели следната търговска политика:

- Всеки един КЛИЕНТ може да направи  запитване към АЙ ВИ СЕЙЛИНГС ООД, без да се налага да има задължителна регистрация /без да генерира личен профил в сайта/ 

Всеки клиент има възможност да попълни само необходимата лична информация която ще му позволи да осъществи директен контакт с нас чрез формата за изпращане на запитване.

Преди да изпрати тази информация КЛИЕНТА има възможност изрично да се съгласи или откаже изложената в него информация да бъде използване за целите описани в секция 1.2 от настоящият документ. 

- Запазването на поверителността и сигурността на личната информация на Клиента е с най-висок приоритет. Достъп до нея имат само на онези служители на АЙ ВИ СЕЙЛИНГС ООД, които трябва да влязат в контакт с нея, с цел обработка на вашата поръчка, запитване или изпращане на маркетингово съобщение в случай, че сте дали изрично съгласие. 

Клиентската информация ще остане поверителна, освен когато разкриването й се изисква по силата на закон или за технически цели.

- АЙ ВИ СЕЙЛИНГС ООД съхранява Вашата лична информация толкова дълго, колкото е необходимо да се гарантира професионалното ви обслужване. В общия случай, съхраняваме Вашите лични данни докато Вие изрично не пожелаете данните да бъдат заличени. Предоставената и събирана от Вас информация няма да се продава или да се предоставя за ползване безвъзмездно на когото и да е било без личното Ви съгласие за това.

- Предоставяне на информация може да стане в случай на поискване от съответните държавни органи и институции, по ред и в случаи, определени в действащото българско законодателство. Ние полагаме максимално възможни усилия, за да защитим личната Ви информация, но въпреки това, при споделяне на информация в интернет следва да имате предвид, че предаването на информация по интернет никога не може да бъде напълно сигурно, както и че сигурността не може да бъде напълно гарантирана.

 

1.4 Права и възможности на Клиента във връзка с обработване на личните му данни:

Клиента разполага с определени права съгласно приложимото законодателство по отношение на личните данни, които се съхраняват , а именно:

а). Клиента има право да изисква достъп и да получите информация по отношение личните данни, които се съхраняват за него, както и информация, касаеща целите на обработването;

б). Клиента има право по всяко време да поиска коригиране на неточни данни, свързани с него, както и допълване на непълните данни, ако това е целесъобразно и/или необходимо с оглед целта, с която данните се обработват;

в). Клиента по всяко време може да оттегли съгласието си за използване на неговите лични данни, които са предоставени в предходен момент;

г). Ако Клиента прецени, че не желае АЙ ВИ СЕЙЛИНГС ООД да обработва личните му данни, то същия имате право да бъде "забравен", т.е. Клиента може по всяко време да поиска личните му данни да бъдат изтрити при наличие на някое от следните основания:

- личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;

- в случай, че се оттегли съгласието си за обработване на личните му данни;

- ако личните данни се обработват незаконосъобразно;

- в случай, че Клиента е възразил срещу обработването на личните му данни;

- други случаи, предвидени в законодателството, уреждащи защитата на личните данни;

 

1.5 Всички изброени права може да са упражнени чрез подаване на писмено заявление в свободна форма на електронен адрес на https://ivceilings.bg : office@ivceilings.bg 

Заявлението трябва да съдържащо най-малко следното:

1. име, имейл и други данни за идентифициране на съответното физическо лице;

2. описание на искането;

3. предпочитана форма за предоставяне на информацията;

Подаването на заявлението е напълно безплатно. Срокът за разглеждане на заявлението е едномесечен, считано от датата на получаване на заявлението.

 

 

 

20

Години строим за Вас

473

Завършени обекта

162

Доволни партньори

15

Спечелени награди